Monthly Archives: Sierpień 2014

Network Playstation Network atakowana

Sieć dedykowana odbiorcom konsol firmy Sony przez dużą część niedzieli była niedostępna albo mocno zredukowana. Jak zdradza serwis deadline Playstation Network została ofiarą ataku DDoS. Jest to uderzenie na usługę sieciową w celu powstrzymania jej działania poprzez zajęcie wszystkich wolnych zasobów, wykonywany zarazem z wielu pecetów. Continue reading

Mandaty za nieodpowiednią dokumentację czasu pracy kierowcy

Znaczna liczba kierowców odnosi się lekceważąco do wymogu posiadania aktualnego udokumentowania przez kierowcę swej działalności w danej dobie, oraz faktu nieprowadzenia samochodu. Srogie konsekwencje grożą nie tylko jemu samemu, lecz także innym jednostkom.

Continue reading

Systemy bankowe nękane przez ataki phishingowe

Ataki na elektroniczne systemy bankowe z użyciem szkodliwego programu stają się poważnym problemem. Dziś przestępcy wykorzystując otwartą architekturę platformy Android aby obejść najnowsze zabezpieczenia. W 2013 r. zidentyfikowano prawie milion złośliwych aplikacji atakujących użytkowników systemów bankowych. Continue reading

Ceny owoców i warzyw niższe niż przed rokiem

2014 rok jest korzystny pod względem produkcji rolniczej i sadowniczej. Niesłychanie szybko zaczęła się wiosna, były dobre warunki atmosferyczne w okresie zimowym. Wytwórczość jest obfita. Jednak niespełna wszystkie owoce i jarzyny są tańsze aniżeli przed rokiem. Continue reading

Nadal wysokie różnice w zarobkach

Starzenie się polskiego społeczeństwa będzie pomniejszać bezrobocie oraz polepszać kondycję na krajowym rynku pracy. Odrobiliśmy istotną ilość straty do zamożniejszych państw europejskich, jeśli chodzi o średnią krajową wypłatę. Różnica wciąż jednakże jest ogromna. Continue reading

Rozwija się poziom bezpieczeństwa witryn www

W ciągu 2 lat znacznie zwiększył się odsetek serwisów internetowych wykorzystujących technologię SSL (z 21% do 45% w 2013). Certyfikat to szczególna ochrona, jakiej podlegają informacje przesyłane przez użytkowników. Stron tego typu jest znacznie więcej, bo wzrasta świadomość odnośnie bezpieczeństwa w internecie. Continue reading