Gospodarka

Zachodnie jedzenie niszczy planetę

„Nature”, jedno z najbardziej znanych czasopism z tematyki ekologii, raportuje, że zmiana zachodniego modelu odżywiania na rzecz alternatywnej diety sprzyja dłuższemu życiu. Również umożliwia redukować produkcję gazów cieplarnianych, zredukować wycinanie lasów i ratować siedliska zagrożonych gatunków. Dieta właściwa dla zachodniego stylu odżywiania staje się dominującą na świecie. Continue reading

Jedzenie oddziałuje na światową biosferę

Zachodnia dieta stała się przeważająca w świecie. Jest to widoczne najwyraźniej w państwach wysoko rozwiniętych. Owa tendencja ma nasilać się w dalszym ciągu przez następnych 35 lat. Chodzi tu oczywiście przede wszystkim o koncerny serwujące dania typu fast food. Continue reading

Energia z łupków

Delegaci europejskiego sektora łupkowego twierdzą, że Europie gaz tego typu jest niezbędny do realizacji projektów klimatycznych, efektywnej walki z efektem cieplarnianym, jak i zminimalizowania współzależności od sprowadzania energii. W czwartek RE zbierze się w Brukseli, by przyjąć projekty najważniejszych zobowiązań mających związek z energią a także klimatem, które obowiązywać mają do 2030. Continue reading

Powstał polski kodeks ekologów

Nieuzasadnione zdaniem ekologów oskarżenia o korupcję jak i ekoterroryzm doprowadziły do opracowania Karty Etycznej – wydatnego w dzisiejszym dniu dokumentu. Karta ta opracowana została przez ZSPZS. Stowarzyszenie to gromadzi wszystkie liczące się działające na rzecz ekologii ugrupowania z całego kraju. Continue reading

Plan wspólnego rozruszania gospodarki Niemiec i Francji

Ministrowie gospodarki Niemiec i Francji polecili przygotowanie wspólnego planu aktywizacji wzrostu gospodarczego. Eksperci dostali zadanie utworzenia programu bodźców gospodarczych, które polepszą koniunkturę w obydwu państwach. Gospodarka niemiecka znajduje się na tę chwilę w lepszym położeniu, jednak nie znaczy to, że jej potencjał jest w porządku. Continue reading

Innowacje w elektrociepłowni Zgierz

W zgierskiej elektrociepłowni uruchomiony został nowy generator o mocy 20 MWe. Jest to największy regionalny sprzedawca ciepła, głównie na rynek regionalny. Poza ludnością z usług elektrociepłowni korzysta również usytuowany w lokalnym parku przemysłowym sektor uprzemysłowiony. Continue reading

Chiny liderem w produkcji energii ze źródeł odnawialnych

Chiny wyprzedziły USA i państwa Europy w wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych. Produkują ją przede wszystkim dzięki elektrowniom wodnym i wiatrowym. Moc wytwórcza Chin wynosi tyle, co produkcja energii odnawialnej Francji i Niemiec łącznie. Continue reading

Ceny owoców i warzyw niższe niż przed rokiem

2014 rok jest korzystny pod względem produkcji rolniczej i sadowniczej. Niesłychanie szybko zaczęła się wiosna, były dobre warunki atmosferyczne w okresie zimowym. Wytwórczość jest obfita. Jednak niespełna wszystkie owoce i jarzyny są tańsze aniżeli przed rokiem. Continue reading

Nowa kopalnia na Wyspach

W Anglii powstanie pierwsza od ćwierć wieku kopalnia węgla kamiennego. Szkice przypuszczają przyjęcie na etat blisko 50 pracowników. Główni inwestorzy są w trakcie negocjacji umów na dostawy węgla do okolicznych elektrowni węglowych. Brytyjska energetyka węglowa opiera się w ogromnej większości na imporcie surowca. Continue reading

Polsko-Chińskie spotkanie ekonomiczne

W poniedziałek w stolicy Polski miała miejsce konferencja biznesowa Polska-Shandong. Jest to trzecia, co do potencjału narodowego prowincja w Chinach, główny punkt przemysłu ciężkiego oraz górnictwa. Zgromadzenie miało na celu przedstawienie możliwym kontrahentom biznesowym możliwości oraz potencjału gospodarki naszego kraju. Decydującymi obszarami rozmów były ochrona środowiska, energetyka i przemysł metalurgiczny. Continue reading