Ceny owoców i warzyw niższe niż przed rokiem

2014 rok jest korzystny pod względem produkcji rolniczej i sadowniczej. Niesłychanie szybko zaczęła się wiosna, były dobre warunki atmosferyczne w okresie zimowym. Wytwórczość jest obfita. Jednak niespełna wszystkie owoce i jarzyny są tańsze aniżeli przed rokiem. Wprowadzony w Rosji zakaz wwozu niespełna wszystkich owoców i warzyw z Polski powoduje, że rolniczy nie będą w stanie pokryć opłaconych kosztów. Nieraz koszty produkcji nie są pokrywane już przez zapłatę sprzedaży hurtowej. Teraźniejszy stopień cen jest zbyt niski dla producentów.