Delegacja Ukrainy negocjuje dostawy na Węgrzech

Przedstawicielstwo Ukrainy chce rozmawiać w przyszły na forum energetycznym w Budapeszcie o zakupie gazu od firm europejskich. Ukraina odrzuciła proponowaną jej przez rosyjski koncern cenę za dostawę gazu w wysokości 385 dolarów za 1000 metrów sześciennych surowca. Rosja wczoraj ogłosiła obowiązek przedpłat dla Ukrainy za dostawy gazu, co jest równoznaczne z zatrzymaniem dostaw. Gazprom uzasadnia to posunięcie długiem Ukrainy za dostarczony jej gaz. Zaległości szacuje się na 4,46 mld dolarów.