Efektywniejsza opieka zdrowotna

Z powodu starzenia się obywateli systemy opieki medycznej naszego kontynentu są na skraju przepaści. Owa sytuacja tyczy się także Polski. Czyniąc lepszy użytek z nowoczesnej technologii, głównie zaś sieci www, mamy możliwość zmniejszyć koszty. Systemy opieki medycznej w Unii muszą szerzej korzystać z technologii cyfrowych – apeluje wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Neelie Kroes. Wprowadzając rozwiązania z zakresu e-zdrowia, przychodnie i lekarze rodzinni napotykają wiele przeszkód, od braku interoperacyjności do braku unormowań prawnych. Dzięki rozwiązaniom w dziedzinie e-zdrowia kuracjusze mogą otrzymać skuteczniejszą opiekę, a systemy zdrowotne – podnieść swoją skuteczność