Gazoport w Świnoujściu

Terminal gazowy w Świnoujściu jest jedną z najistotniejszych dla bezpieczeństwa energetycznego naszego państwa, aktualnie wdrażanych inwestycji. Dzięki wysokiej jak na tę porę roku temperaturze roboty mogą być prowadzone również w okresie zimowym. Przy budowie pracuje każdego dnia ponad 1000 robotników. Wykonawcą zlecenia w Świnoujściu jest międzynarodowe konsorcjum z firmą SAIPEM na czele. Umowa przewiduje sfinalizowanie prac do końca roku 2014. Regularny odbiór transportów gazu na poziomie 30% zapotrzebowania krajowego (w przybliżeniu 5 mld metrów sześciennych) będzie możliwy w roku 2015. Jest to {pierwsza inwestycja|pierwszy terminal) tego typu nie tylko w Polsce, lecz całej Europie Środkowo-Wschodniej.