Mandaty za nieodpowiednią dokumentację czasu pracy kierowcy

Znaczna liczba kierowców odnosi się lekceważąco do wymogu posiadania aktualnego udokumentowania przez kierowcę swej działalności w danej dobie, oraz faktu nieprowadzenia samochodu. Srogie konsekwencje grożą nie tylko jemu samemu, lecz także innym jednostkom.

Mandat, jaki grozi kierowcy z tego tytułu to 100 zł za każdy jeden dzień złego udokumentowania. Niemożność przedłożenia dokumentów monitorujących pracę kierowcy 28 dni wstecz w ciągu kontroli drogowej skutkuje nie tylko mandatem dla kierowcy, ale także mandatem dla osoby zarządzającej logistyką w wysokości 500 zł.

czas pracy kierowców