Niezadowolenie Polaków z wysokich podatków

Firma Maison przeprowadziła badanie z którego wynika, iż 88 procent Polaków twierdzi, że progi podatkowe w naszym kraju są za wysokie. Wynik ankiety nie budzi zdziwienia, albowiem wysokie podatki nigdy nie cieszyły się poparciem. Po długim okresie zapewniania przez rząd wyższego standardu usług publicznych, Polacy mają coraz większe wątpliwości, czy te fundusze są rzeczywiście racjonalnie wydawane. Wyraźnie narasta niezadowolenie z aktualnego systemu podatkowego. Rośnie poparcie dla podatku liniowego, jednakże najmniej otwarte na podatek linowy są Polacy po 55 roku życia.