Nowy projekt zmiany Kodeksu pracy zakłada, że okres zatrudniania na czas określony nie będzie mógł przekroczyć trzydziestu trzech miesięcy.

Powstały projekt poprawy Kodeksu Pracy przewiduje, że okres zatrudnienia na czas określony nie będzie mógł przekraczać 33 miesięcy. Po upływie tego terminu umowa automatycznie będzie umową o pracę na czas nieokreślony. Pomysł został skierowany do konsultacji, które trwać będą do 21 listopada. Intencją jest rozwiązanie problemu bezzasadnego zawierania terminowych umów, w przypadku gdy powinny być one zawierane na czas nieokreślony. Artykuł 251 ma określać skutki przekroczenia wspomnianego czasu jak również liczny zawieranych umów.