Plan wspólnego rozruszania gospodarki Niemiec i Francji

Ministrowie gospodarki Niemiec i Francji polecili przygotowanie wspólnego planu aktywizacji wzrostu gospodarczego. Eksperci dostali zadanie utworzenia programu bodźców gospodarczych, które polepszą koniunkturę w obydwu państwach. Gospodarka niemiecka znajduje się na tę chwilę w lepszym położeniu, jednak nie znaczy to, że jej potencjał jest w porządku.

Wspólny raport ma zostać opracowany w listopadzie. Wspólna akcja ma zbliżyć {Berlin i Paryż|Paryż oraz Berlin. Aby wyjść naprzeciw nowej recesji w Unii Europejskiej niezbędne staną się nade wszystko daleko idące, długofalowe inwestycje w infrastrukturę.