Polacy korzystają z prywatnej opieki medycznej

W roku 2013 wartość rynku prywatnej opieki medycznej wyniosła ponad 35 miliardów PLN. Rozpatrując wydatki Polaków na niepubliczną opiekę zdrowotną najmniejszy wskaźnik wzrostu można zaobserwować w wydatkach na zakup lekarstw oraz sprzętu medycznego. Największy poziom wzrostu notują ubezpieczenia zdrowotne i abonamenty. Rynek ten prawdopodobnie będzie wciąż powiększał się. Obecnie rośnie on wyraźnie szybciej niż pozostałe gałęzie gospodarki – jeżeli chodzi o ubezpieczenia i pakiety opiekuńcze, to tempo wzrostu jest dwucyfrowe. Na popularności zyskują łączone oferty, przykładowo konto bankowe z pakietem medycznym.