Polityka energetyczna Europy

Aktualny kryzys na Ukrainie prawdopodobnie uświadomi Europie, że czas najwyższy na wprowadzenie zmian w gospodarce paliwowej. Na chwilę obecną zaledwie jedno państwo należące do Unii, Dania, nie jest importerem energetycznym. Pozostałe państwa unijne w mniejszym lub większym stopniu są uzależnione od dostaw energii (i paliw) z zewnątrz. Polska nie stanowi wyjątku. Ponad 30% zużywanej w Polsce energii pochodziła z importu. Mowa o bezpieczeństwu energetycznym powraca z powodu kryzysu na linii Rosja-Zachód. Groźba sankcji gospodarczych wobec Rosji może w równym stopniu negatywnie odbić się również na pozostałych krajach Europy. Rosja jest w tej chwili największym dostawcą energii na naszym kontynencie.