Polski eksport ma się dobrze

Rok 2013 uznać można za bardzo pozytywny jeśli spojrzymy na wskaźnik polskiego eksportu, zanotował on wzrost o nieco ponad 9%. Eksport był w głównej mierze motorem rozkręcającym gospodarkę. Analitycy twierdzą, że do roku 2020 powinniśmy w dalszym ciągu spodziewać się ciągłego wzrostu naszego eksportu o 8%-10% w skali roku. Zagrożeniem jakie wskazują analitycy jest fakt, iż nasze firmy zbyt mało uwagi poświęcają rynkom zbytu zewnętrznym, znajdującymi się poza strukturami Unii Europejskiej. Zaledwie 23% eksportu skierowane zostało do państw nie należących do Unii. Dane te pochodzą z roku 2012.