Powstał polski kodeks ekologów

Nieuzasadnione zdaniem ekologów oskarżenia o korupcję jak i ekoterroryzm doprowadziły do opracowania Karty Etycznej – wydatnego w dzisiejszym dniu dokumentu. Karta ta opracowana została przez ZSPZS. Stowarzyszenie to gromadzi wszystkie liczące się działające na rzecz ekologii ugrupowania z całego kraju. Priorytetowe wytyczne dokumentu to działania zgodne z zasadą rzetelności jak również jawności, kierowanie się szczerością i zasadami prawa czy też wyeliminowanie porozumień z inwestorami.