Rosną zarobki, gorzej z zatrudnieniem

W ujęciu całorocznym wskaźnik wzrostu płac wyniósł 4.8% w maju tego roku. Analitycy nie spodziewali się tego. Prognozowany był wzrost wielkości pół procenta. Zbiegło się to z rekordowo niskim wskaźnikiem inflacji, która wyniosła jedynie 0.2%. Zdaniem ekonomistów mieszkańcy Polski niedługo mogą zacząć w końcu zauważać więcej gotówki w kieszeni. Poprawiła się również sytuacja na rynku pracy, aczkolwiek była to jedynie nieznaczna poprawa. W drugiej połowie roku prognozowane jest ożywienie gospodarcze, które w konsekwencji przyniesie wzrost liczby miejsc pracy, głównie w przetwórstwie i w budownictwie.