Spada bezrobocie, rosną ceny

Wyraźnie wzrosła liczba miejsc pracy w Polsce. Liczba ta wzrosła o 1/10 w relacji do ubiegłego miesiąca. Sytuacja na rynku pracy zaczyna się nareszcie poprawiać. Wiceminister pracy i polityki społecznej Jacek Męcina prognozuje, iż stopa bezrobocia rejestrowanego spadnie do co najmniej 13,2% z 13,6%, odnotowanych w marcu. Przedsiębiorcy zgłosili w zeszłym miesiącu 107.000 nowych stanowisk pracy. W gospodarce razem z postępującym ożywieniem, zauważyć można bardziej sprzyjające warunki do podnoszenia cen.