Systemy bankowe nękane przez ataki phishingowe

Ataki na elektroniczne systemy bankowe z użyciem szkodliwego programu stają się poważnym problemem. Dziś przestępcy wykorzystując otwartą architekturę platformy Android aby obejść najnowsze zabezpieczenia. W 2013 r. zidentyfikowano prawie milion złośliwych aplikacji atakujących użytkowników systemów bankowych. Kłopot staje się poważny. Ataki pishingowe stają się coraz bardziej znaną formą działalności cyberprzestępców. Podszywanie się pod poważne instytucje czy kradzież haseł dostępu to znane praktyki, szczególnie w obszarze mobilności bankowej.

podsłuch na telefon