Szczyt państw Unii

W nadchodzącym tygodniu odbędzie się szczyt państw Unii Europejskiej. Jednym z ważniejszych podejmowanych tematów stanie się bezpieczeństwo energetyczne Europy. Państwa UE są w dużej mierze uzależnione od sprowadzanej energii, zwłaszcza zaś gazu. Pomimo, że nie jest to mówione oficjalnie, rozchodzi się o uniezależnienie się od dostaw tego surowca z Rosji. Ostatnie poczynania prezydenta Putina i wizja osłabienia relacji gospodarczych uświadamia państwom europejskim, że należy szukać alternatywnych źródeł dostaw gazu. Jedną z opcji może być wydobywanie gazu łupkowego z terenów Polski. Poruszana zostanie także kwestia produkcji energii z odnawialnych źródeł.