darmowe podręczniki

Będzie kontrola darmowych podręczników

Najwyższa Izba Kontroli zbada efekty wprowadzenia darmowego podręcznika, kontrola rozpoczęte zostanie w listopadzie. Prezes NIK informuje, iż urzędnicy sprawdzą głównie to, jak wprowadzenie darmowego podręcznika wpłynęło na koszty ponoszone przez rodziców na zakup artykułów szkolnych. Najwyższa Izba Kontroli oceni także jakość tejże publikacji. Continue reading