ekologia

Zachodnie jedzenie niszczy planetę

„Nature”, jedno z najbardziej znanych czasopism z tematyki ekologii, raportuje, że zmiana zachodniego modelu odżywiania na rzecz alternatywnej diety sprzyja dłuższemu życiu. Również umożliwia redukować produkcję gazów cieplarnianych, zredukować wycinanie lasów i ratować siedliska zagrożonych gatunków. Dieta właściwa dla zachodniego stylu odżywiania staje się dominującą na świecie. Continue reading

Jedzenie oddziałuje na światową biosferę

Zachodnia dieta stała się przeważająca w świecie. Jest to widoczne najwyraźniej w państwach wysoko rozwiniętych. Owa tendencja ma nasilać się w dalszym ciągu przez następnych 35 lat. Chodzi tu oczywiście przede wszystkim o koncerny serwujące dania typu fast food. Continue reading

Powstał polski kodeks ekologów

Nieuzasadnione zdaniem ekologów oskarżenia o korupcję jak i ekoterroryzm doprowadziły do opracowania Karty Etycznej – wydatnego w dzisiejszym dniu dokumentu. Karta ta opracowana została przez ZSPZS. Stowarzyszenie to gromadzi wszystkie liczące się działające na rzecz ekologii ugrupowania z całego kraju. Continue reading