medycyna

Polacy korzystają z prywatnej opieki medycznej

W roku 2013 wartość rynku prywatnej opieki medycznej wyniosła ponad 35 miliardów PLN. Rozpatrując wydatki Polaków na niepubliczną opiekę zdrowotną najmniejszy wskaźnik wzrostu można zaobserwować w wydatkach na zakup lekarstw oraz sprzętu medycznego. Największy poziom wzrostu notują ubezpieczenia zdrowotne i abonamenty. Continue reading