owoce

Nowym obwarowaniem rzuconym na Ukrainę ze strony Rosji jest zakaz sprowadzania owoców i warzyw z Ukrainy.

Kolejnym embargo spadającym na Ukrainę przez państwo rosyjskie jest całkowity zakaz przewożenia ukraińskich owoców i warzyw. To kolejne tego typu działanie polityczne po publikacji sporej listy unijnych towarów, których transport na teren Rosji jest niemożliwy, restrykcje dotknęły także sprowadzania żywności z Mołdawii a także częściowo z Białorusi. Continue reading

Ceny owoców i warzyw niższe niż przed rokiem

2014 rok jest korzystny pod względem produkcji rolniczej i sadowniczej. Niesłychanie szybko zaczęła się wiosna, były dobre warunki atmosferyczne w okresie zimowym. Wytwórczość jest obfita. Jednak niespełna wszystkie owoce i jarzyny są tańsze aniżeli przed rokiem. Continue reading