społeczeństwo

Teoria zachowania, a przywódca idealny

O przywództwie w sporcie można napisać wiele. Ja postanowiłam skupić się na jednym wybranym przykładzie wybitnego przywódcy i poddać jego sylwetkę szczegółowej analizie. W oparciu o zgromadzoną przeze mnie wiedzę z tej dziedziny postaram się pokazać dlaczego właśnie on osiągnął taki sukces i jak mają się do tego wyniki badań naukowych. Continue reading

Apostazja i apostazja, a sprawa polska

Ostatnimi czasy coraz częściej w debacie publicznej pojawia się problem apostazji. Mówi się że coraz większa liczba katolików nosi się z zamiarem opuszczenia Kościoła Rzymskokatolickiego i że często napotykają na swojej drodze liczne przeszkody. Jako że sam jestem żywo zainteresowany tym problemem, postanowiłem omówić właśnie to zagadnienie. Zacznę od postawienie pytania, czym jest apostazja? Continue reading